กฎหมายการเลี้ยงนกนางแอ่น

กฎหมายการเลี้ยงนกนางแอ่น

สำหรับ นกนางแอ่นในประเทศไทย จัดเป็นสัตว์สงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพราะฉะนั้นการจะเพาะเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อเอารังมาอบแห้งทำเป็นรังนกนางแอ่นขาย จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากทางภาครัฐได้เห็นว่า ควรปรับปรุงกฎหมายอากรรังนกนางแอ่น เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมดูแลในการจัดการจัดเก็บรังนกนางแอ่น ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ยังต้องให้เงินอากรรังนกนางแอ่น เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งในจังหวัดเดียวกัน ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่จะให้เกิดการดำเนินการจัดเก็บรังนกนางแอ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อยากเลี้ยงนกนางแอ่น…ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณียื่นใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างพร้อมดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้เป็นบ้านของนกนางแอ่นนั้น เจ้าพนักงานในท้องถิ่นนั้นๆ  สามารถพิจารณาคำขอก่อสร้าง ประเภทอาคารเลี้ยงสัตว์ แบบบุคคลสามารถเข้าใช้ได้ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของกฎกระทรวง ตลอดจนข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับน้ำหนัก ของอาคาร , ความต้านทาน , ความคงทน , คุณสมบัติของวัสดุ , การรับน้ำหนักของพื้นดิน เป็นต้น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2527 ตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ  รวมทั้งกฎอื่นๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องด้วย โดยในเบื้องต้นจะต้องมีการพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตผังเมืองรวมด้วย ว่ามีการกำหนดการใช้ประโยชน์จากประเภทที่ดินไว้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้จะต้องมีการพิจารณาตามกฎหมายอื่นๆ  ที่มีความเกี่ยวพันธ์ด้วย เช่น พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2547 , พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมทั้งพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมเข้าไปด้วย การขอรับสัมปทาน ผู้มีสิทธิเก็บรังนกบนเกาะหรือในที่สาธารณะ จะต้องเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากคณะกรรมการ ในแต่ละจังหวัดอย่างถูกต้อง โดยการประมูลตามหลักเกณฑ์ ด้วยวิธีการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนด มาตรา 14บนเกาะหรือในที่สาธารณะ ซึ่งมีนกไปทำรังอยู่ตามธรรมชาติ ห้ามผู้ใดกระทำการใดๆ  อันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายแก่นกนางแอ่น , ไข่ หรือรังนก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นกนางแอ่น ลาจากแหล่งอาศัยเดิม ไปจากเกาะ ยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ มาตรา 25ในกรณีเข้าชำระเงินอากร เมื่อพ้นจากระยะเวลากำหนดหรือชำระหากแต่ไม่ครบถ้วน ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 /เดือน มาตรา 15 เก็บรังนกได้ไม่เกินปีละ 3 ครั้ง มาตรา 17 เกร็ดความรู้ รังนกนางแอ่น สามารถส่งออกไปยังตลาดใหญ่อย่างประเทศจีน โดยราคารังนกดิบส่งออก มีมูลค่าสูงถึง 200,000 บาท/กิโลกรัม แค่เครื่องดื่มรังนกไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท จึงจัดเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีกำลังส่งออกมาก
นกช้อนหอย คือ ?

นกช้อนหอย คือ ?

นกช้อนหอย มีชื่อเรียกหลายชื่อแตกต่างกันไปในแต่ล่ะท้องถิ่น บางแห่งเรียก นกค้อนหอย บางแห่งเรียก นกกุลา จัดเป็นนกจำพวกหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ย่อย Threskiornithinae
วิธีเลี้ยงนกค๊อกคาเทลที่ถูกต้อง

วิธีเลี้ยงนกค๊อกคาเทลที่ถูกต้อง

โดยปกติแล้วพวกลูกนกจะถูกเลี้ยงด้วยการป้อนอาหารและดูแลจากพ่อ แม่ของมันตลอดทั้งวันและคืน อย่างต่ำก็เป็นช่วงสัปดาห์แรกหลังจากกำเนิด ในตอนช่วงเช้าของทุกวันพวกมัน
นกอัฟริกันเกรย์ นกแก้วสายพันธุ์แอฟริกา

นกอัฟริกันเกรย์ นกแก้วสายพันธุ์แอฟริกา

นกอัฟริกันเกรย์ หรือนกแก้วสีเท่า (Grey parrot) หรือยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่านกแก้วคองโก ถือเป็นนกแก้วที่มีสายพันธ์เก่าแก่ที่สุดของโลกในตระกูล Psittacidae เหมือนกันนกแก้ว Timneh ที่แต่ก่อนเคยถูกรวบว่าอยู่ในสายพันธ์เดียวกัน
บินหลาดงนกน้อยกลางป่าใหญ่

บินหลาดงนกน้อยกลางป่าใหญ่

“นกบินหลาดง”เป็น ชื่อที่เรียกกันทั่วไปแถบทางภาคใต้ของไทย มันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ “นกกางเขนดง” นกบินหลาดงนั้นมันมีลักษณะสีขนที่ตัวสีดำและบริเวณท้องของมันจะมีสีน้ำตาลอม ส้มซึ่งสีสดสวยมาก และตรงบริเวณโคนหางจะมีขนสีขาว
นกขุนแผนนกปากแดงสุดแสนสวย

นกขุนแผนนกปากแดงสุดแสนสวย

“นกขุนแผน”หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “นกสาลิกาดง”นก ชนิดนี้เป็นนกที่ฉลาดแสนรู้และยังมีความสวยงามอีกด้วย ลักษณะตัวของมันนั้นขนลำตัว,โคนปีกและหางนั้นมันจะมีสีฟ้าแกมม่วงเหมือนๆกัน แต่บริเวณหัวจะมีสีดำจนถึงบริเวณลำคอ
สถานที่ซื้อขายนกสวยงามของไทย

สถานที่ซื้อขายนกสวยงามของไทย

เนื่องจากนกสวยงามเป็นที่ต้อง การของผู้คนเป็นอย่างมากจึงได้มีผู้ที่ทำการเพาะพันธุ์ขาย โดยแรกเริ่มบางรายอาจจะทำการเลี้ยงนกสวยงามนานาชนิดเพราะว่าเป็นความชอบส่วน ตัวหรือว่าเป็นงานอดิเรกแต่ต่อมาเมื่อนกที่เลี้ยงได้ออกลูกเป็นจำนวนมาก
มาคอร์ สุดยอดสายพันธุ์นกแก้ว

มาคอร์ สุดยอดสายพันธุ์นกแก้ว

มาคอร์ จัดอยู่ในสายพันธุ์ของนกแก้วโดยมีขนาดใหญ่มีขนาดตั้งแต่ 32-35 นิ้วและมีสีสันที่สวยงาม ฉูดฉาดเป็นอย่างมาก มีถึง 9 สายพันธุ์หากแบ่งแยกตามสี มีเสียงร้องที่ดังมาก มีจงอยปากอันใหญ่ มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้และเม็กซิโก อาหารจะกินพวกเมล็ดธัญพืช
นกฟินช์นกหลากหลายสีในตัวเดียว

นกฟินช์นกหลากหลายสีในตัวเดียว

หลายคนสงสัยว่าเจ้านกฟินช์นั้น หน้าตามันเป็นยังไง เพราะในประเทศไทยเรานั้นไม่ค่อยได้พบเห็นกัน หรืออาจจะน้อยคนนักที่จะรู้จักและพบเห็นมัน เรามาทำความรู้จักกับเจ้านกฟินช์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ ทำไมผู้เขียนถึงได้กล่าวว่านกฟินช์หลากสี