นกหัวขวาน นกสวยงามที่มาพร้อมกับความสามารถที่น่าทึ่ง

นกหัวขวานเป็น นกที่มีความสารถเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นนกเพียงชนิดเดียวก็ว่าได้ที่มีที่อยู่อาศัยตามโพรงไม้หรือโพรงของ ต้นไม้ต่างๆ และความสามารถของมันก็มาพร้อมกับการที่จะต้องสร้างที่อยู่เพื่อตัวเอง โดยพวกมันมีความสามารถ