Birdpheasant

นกไก่ฟ้าหลากหลายสายพันธุ์มากความสวยงามไม่เหมือนใคร

นกไก่ฟ้า เป็นอีกนกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆและเป็นนกที่เรียกได้ว่าหาดูได้ยาก มากๆเพราะนกประเภทนี้เป็นนกที่สามารถพบเจอได้บ่อยตามป่าตามเขา เป็นนกที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับไก่เป็นอย่างมากและมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย และแต่ล่ะพันธุ์ของนกไก่ฟ้านั้นมีด้วยกันหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป เช่นลักษณะของลำตัว ขนาดของลำตัว สีของลำตัวและรวมไปถึงขนที่หางที่แต่ล่ะพันธ์นั้นมีหางที่สั้นและยาวไม่เท่า กัน นกชนิดนี้เป็นนกที่น่าเลี้ยงมากแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะครับ ที่เราจะสามารถนำนกเหล่านี้ ไปเลี้ยงได้ตามอำเภอใจเพราะนกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในป่าเป็นซะส่วนใหญ่และถ้า หากเราไม่รู้วิธีเลี้ยงที่ถูกต้องก็จะถือได้ว่าเป็นการทำลายให้สายพันธ์ของ นกไก่ฟ้านั้นยิ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น

Birdpheasant-

เรามาดูสายพันธุ์ของนกไก่ฟ้ากันเลยดีกว่าครับว่ามีสายพันธุ์อะไรและมีลักษณะ อย่างไรกันบ้าง ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

-นกไก่ฟ้าหลังเทา ลักษณะทั่วไปก็จะมีสีขนที่เป็นสีเทาออกฟ้าๆและมีหนังที่หน้าของมันจะเป็นสีแดงสด

-นกไก่ฟ้าหลังขาว โดยลักษณะทั่วไปก็ไม่ต่างอะไรไปจากนกไก่ฟ้าหลังเทาเพียงแต่มีสีขาวตรงครึ่งกลางหลังแค่นั้นเอง

-นกไก่ฟ้าหางสีน้ำตาล ลักษณะทั่วไปก็จะมีหลายสีในตัวเดียวกัน โดยจะมีลำตัวเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆขนที่คอมีสีน้ำเงินและขนที่หลังมีสีน้ำตาล เข้มยาวมาจนถึงหางและมีหนังหน้าสีแดง

-นกไก่ฟ้าหน้าเขียว ลักษณะทั่วไปจะมีลำตัวสีเทาออกน้ำเงินและมีสีน้ำตาลระหว่างช่วงหลังและช่วง หาง มีหนังหน้าทีเขียวฟ้าตามชื่อของมันนั้นเอง

-นกไก่ฟ้าพยาลอ ลักษณะทั่วไปจะมีลำตัวสีเทาไปทั้งตัวและจะมีหนังหน้าสีแดง

-นกไก่ฟ้าหางลายขวาง ลักษณะของลำตัวจะมีสีแดงออกสีเลือดหมูและจะมีสีเทาที่หางมีลายเส้นสีดำตัดเป็นเส้นท่าขวางอยู่ด้วยและมีหน้าสีแดง

-นกไก่ฟ้าที่ว่ามานี้มีความสวย งามเป็นอย่างมากเพราะมีหลากหลายสายพันธุ์ และเป็นนกที่หายากมากๆเราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้นกเหล่านี้สูญพันธุ์ ไปจากโลกนี้