Canaryless-

สีสวย เสียงใส ” นกขมิ้นน้อยธรรมดา “

นกขมิ้นน้อยธรรมดานี้ จะมีสีเหลืองอ่อนสวยมาก และตัวของมันเล็กเทียบแล้วก็น่าจะตัวประมาณเดียวกับนกกระจอก เราจะสามารถพบนกขมิ้นน้อยธรรมดานี้ได้ทั่วๆไปเช่น ตามสวนสาธารณะ ตามป่าชายเลน, ป่าโปร่งและตามสวนผลไม้ นกขมิ้นน้อยธรรมดาตัวผู้จะมีลักษณะสีที่สวยสดกว่าตัวเมียกล่าวคือ ตัวผู้บริเวณลำตัวจะมีสีเหลืองแกมเขียว แต่ส่วนใต้ท้องจะมีสีเหลืองสด ส่วนโคนหางจะมีสีเหลืองเข้มและหางจะเป็นสีดำ ส่วนตัวเมียนั้น สีของมันจะมีลักษณะสีกลมกลืนไปกับใบไม้มากเพราะลำตัวของมันจะมีสีเหลืองอ่อน ส่วนท้องจะมีสีเขียวอ่อน และส่วนของหางและปีกนั้นจะมีสีเขียวคล้ำ ถ้าเราไม่สังเกตดีๆเราจะไม่เห็นเจ้านกขมิ้นน้อยธรรมดานี้เลย เพราะด้วยมันมีสีที่กลมกลืนกับใบไม้มาก เราจะสังเกตเห็นมันได้จากการที่มันกระโดด มันจะชอบกระโดดจากกิ่งไม้หนึ่ง ไปยังอีกกิ่งหนึ่ง

Canaryless

ในการกระโดดของเจ้านกขมิ้นน้อยธรรมดานั้น มันก็จะหาอาหารกินไปด้ายซึ่งอาหารของมันก็คือพวกหนอนที่เกาะอยู่บนใบไม้ และพวกแมลงก็เป็นอาหารของมันด้วยเช่นกัน นกขมิ้นน้อยธรรมดามันจะชอบหากินตามลำพัง หรือบางทีก็หากินกันเป็นคู่ และมันชอบหากินตามพุ่มไม้ ต้นไม้ต้นเตี้ยๆบ้าง แต่มันจะไม่ลงมาหากินตามพื้นราบ เวลาที่มันหากินนั้นมันจะหากินช่วงเช้าๆถึงช่วงบ่าย และมันจะชอบส่งเสียงร้องในเวลาที่มันหากินด้วย แต่ตอนเที่ยงนั้นมันจะชอบใช้เวลาในการพักผ่อนและมันจะหยุดส่งเสียงร้อง ด้วย หลายคนชื่นชอบในเสียงร้องของเจ้านกขมิ้นน้อยธรรมดาซึ่งเสียงร้องของมันนั้น มันจะมีเสียงที่ใส ร้องเป็นจังหวะและไพเราะมาก