เสน่ห์ของนกสวยงามในประเทศไทย

“นกสวยงาม”ที่ เลี้ยงกันในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น นกเลิฟเบิร์ด,นกแก้ว,นกหงส์หยก,นกขมิ้น,นกกระตั้ว,นกกระเต็น,นกบินหลา และนกอื่นๆอีกมากมาย บางชนิดนิยมก็เลี้ยงกันในบ้านด้วยการขังมันไว้ในกรงเช่น นกแก้วเป็นนกที่มีผู้นิยม

นกหัวขวาน นกสวยงามที่มาพร้อมกับความสามารถที่น่าทึ่ง

นกหัวขวานเป็น นกที่มีความสารถเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นนกเพียงชนิดเดียวก็ว่าได้ที่มีที่อยู่อาศัยตามโพรงไม้หรือโพรงของ ต้นไม้ต่างๆ และความสามารถของมันก็มาพร้อมกับการที่จะต้องสร้างที่อยู่เพื่อตัวเอง โดยพวกมันมีความสามารถ