Kingfisher

กระเต็นน้อยแสนสวยตัวเล็กน่ารักปากยาว

เราคงเคยพบเคยเห็นนกกระเต็นกัน มาบ้าง ไม่ว่าจะตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ หรือบางคนอาจจะเคยเห็นผ่านทางทีวี ตามสารคดีต่างๆบ้าง ทราบมาว่าพบนกกระเต็นน้อยครั้งแรกที่อียิปต์ กระเต็นน้อยนั้นมันจัดเป็นนกอพยพ มันเข้ามาหากินในประเทศไทย พบได้เกือบทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะแถบทางภาคใต้ของประเทศไทยจะพบมากตามลำธารต่างๆเจ้านกกระเต็นน้อย เป็นนกที่มีความสวยงามมีสีสันสดใส จะมีลักษณะหัวที่โต คอสั้น มีปากที่แหลมและแข็งแรง มันชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นตามลำคลอง ตามหนอง ตามบึงต่างๆ และแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ก็เป็นแหล่งอาหารของมันด้วย เจ้านกกระเต็นน้อยนั้นมันชอบกินปลาตัวเล็กๆ แมลงปอและกบ,เขียดขนาดเล็กเป็นอาหาร เจ้านกกระเต็นน้อยมันบินได้เร็วมาก

Kingfisher-

ซึ่งความเร็วในการบินของมันมีประโยชน์มาก เพราะถ้าปลาอยู่ผิวน้ำละก็มันจะบินโฉบเข้าหาปลาและจะใช้ปากที่แข็งแรงและ แหลมคมของมันในการจับปลากิน นกกระเต็นน้อยมันจะไม่สร้างรังเหมือนนกประเภทอื่นๆ สังเกตได้ว่าเรายังไม่พบรายงานเรื่องการวางไข่ของมันในประเทศไทยเลย รู้เพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในโพรงตามต้นไม้บ้าง บางทีก็จะอยู่ตามจอกแหน เจ้านกกระเต็นน้อยนั้นมันมีนิสัยที่ชอบอยู่ลำพังหรือเป็นคู่ มันจะไม่อยู่รวมกันเป็นฝูง มันรักอิสระ ในยามใดก็ตามที่นกกระเต็นน้อยมันเกาะบนกิ่งไม้เมื่อเราได้พบเห็นนั้น เราจะเห็นถึงความงามของมันด้วยสีสันที่สดใสในตัวของมันแล้ว มันเป็นความงามที่คู่กับธรรมชาติยิ่งนัก เราควรจะเก็บความงามของมันไว้โดยการถ่ายภาพเก็บไว้มากกว่าที่จะจับมันมาขัง ไว้ในกรง เพราะนกทุกตัวล้วนมีความงามคู่กับธรรมชาติทั้งสิ้น