Whatkindofbird

ชนิดของนกสวยงามที่นิยมเลี้ยงกัน

นกสวยงามนั้นมีมากมายหลายชนิดแต่ที่นิยมเลี้ยงกันมี 7 ชนิด ดังนี้
อันดับที่ 1 นกมาคอว์ เป็นนกแก้วพันธุ์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่แต่มีสีสันสวยงามและหลากหลายเป็นอย่าง มาก โดยสีที่พบเห็นเป็นประจำก็จะมีสีสการ์เร็ต กรีนวิงส์ บลูแอนด์โกลด์ แต่อุปสรรคของการเลี้ยงนกมาคอร์ ก็คือ เป็นนกที่หายากจึงมีราคาที่แพงเป็นอย่างมากและมีขนาดใหญ่จึงต้องใช้พื้นที่ เลี้ยงที่มีกรงขนาดใหญ่มากเพื่อนกสามารถที่จะบินได้
อันดับที่ 2 นกอัฟริกันเกรย์ เป็นนกแก้วอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่มีสีสันไม่สวยงามมากนัก ที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นนกที่สามารถเลียนเสียงของผู้เลี้ยงได้โดยการฝึกสอน และจัดว่าเป็นนกที่พูดเก่งจึงเป็นที่ถูกใจผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก แต่อุปสรรคก็คือยังมีราคาที่แพงมากอยู่อันดับที่ 3 นกซันคอนัวร์ เป็นนกที่มีสีเหลืองปนสีส้มมีขนาดไม่ใหญ่สามารถทำการพกพาได้และทำการฝึกให้ เชื่องได้อย่างไม่ยาก มีราคาไม่แพงนัก แต่อุปสรรคก็คือเป็นนกที่ร้องเสียงดังอาจจะก่อความรำคาญให้กับผู้เลี้ยงได้
อันดับที่ 4 นกกระตั้ว เป็นนกอีกชนิดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จุดเด่นอยู่ที่เป็นนกขนาดกลางที่สามารถฝึกให้เชื่องได้อย่างง่ายและสามารถ ฝึกให้พูดตามได้
อันดับที่ 5 นกแก้วโม่งอินเดีย มีจุดเด่นอยู่ที่มีขนาดไม่ใหญ่และมีสีสันสวยงาม สามารถฝึกให้เชื่องและสอนพูดได้อย่างไม่ยาก
อันดับที่ 6 นกอีเล็กตัส มีจุดเด่นอยู่ที่มีสีสันสวยงาม ราคาไม่สูงมากนัก สามารถฝึกให้เชื่องและพูดได้แต่ว่าจะพูดไม่เก่งมากนัก
อันดับที่ 7 นกเลิฟเบิร์ด มีจุดเด่นอยู่ที่มีขนาดไม่ใหญ่ ราคาไม่แพงมากนักและมีสีสันสวยงามเป็นอย่างมากโดยเฉพาะถ้าเลี้ยงเป็นจำนวน มากอยู่ในกรงใหญ่จะได้ภาพที่น่าดูเป็นอย่างยิ่ง