Wildbirds-

บินหลาดงนกน้อยกลางป่าใหญ่

“นกบินหลาดง”เป็น ชื่อที่เรียกกันทั่วไปแถบทางภาคใต้ของไทย มันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ “นกกางเขนดง” นกบินหลาดงนั้นมันมีลักษณะสีขนที่ตัวสีดำและบริเวณท้องของมันจะมีสีน้ำตาลอม ส้มซึ่งสีสดสวยมาก และตรงบริเวณโคนหางจะมีขนสีขาว และหางของมันจะเป็นขนหาง 2 คู่ ตัวผู้จะมีลักษณะของหางที่ยาวและหางของมันนั้นจะยาวกว่าลำตัวและปีกของมัน อีกด้วยและมันก็สวยงามไปอีกแบบ แต่ตัวเมียนั้นเราสังเกตได้ง่ายๆคือมันจะมีลักษณะขนหางที่สั้นกว่าตัวผู้และ ขนที่ตัวของมันจะเป็นสีเทาคล้ำๆจนไปถึงขนหางของมัน และตรงโคนหางก็มีสีขาว ตรงช่วงบริเวณท้องก็มีสีเช่นเดียวกับตัวผู้เหมือนกัน และนอกจากความสวยงามภายนอกของมันแล้ว เจ้านกบินหลาดานั้นมันยังมีเสียงร้องเพลงที่เพราะมากด้วย

Wildbirds

แหล่งที่นกบินหลาดงอาศัยอยู่นั้นมันจะชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงที่รกทึบ เช่นป่าดิบแล้ง ป่าผสมผลัดใบ และในประเทศไทยเราจะพบนกบินหลาดงได้โดยทั่วไปตามป่าเขาต่างๆ เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด เป็นต้น นกบินหลาดงมันจะชอบหากินตามพื้นที่มีใบไม้ทับถมเยอะๆอาหารของมันก็คือพวก หนอนและพวกแมลงเล็กๆ เจ้านกบินหลานั้นจะหวงถิ่นที่อยู่ของตัวเองมาก มันจะคอยไล่นกตัวอื่นไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ของมัน พื้นที่ทางภาคใต้ของไทยส่วนใหญ่นิยมที่จะเลี้ยงนกบินหลาดงเพราะพบได้มากทาง แถบนั้น และในการต่อนกนั้นจะทำได้ง่ายมาก เพียงแค่นำนกต่อเข้าไปในป่าลึกๆที่มีนกบินหลาดงอาศัยอยู่ หากได้ยินเสียงร้องของมันละก็คนต่อก็จะมีสิทธิ์ได้นกตัวนั้นๆไป