Woodpecker-

นกหัวขวาน นกสวยงามที่มาพร้อมกับความสามารถที่น่าทึ่ง

นกหัวขวานเป็น นกที่มีความสารถเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นนกเพียงชนิดเดียวก็ว่าได้ที่มีที่อยู่อาศัยตามโพรงไม้หรือโพรงของ ต้นไม้ต่างๆ และความสามารถของมันก็มาพร้อมกับการที่จะต้องสร้างที่อยู่เพื่อตัวเอง โดยพวกมันมีความสามารถที่จะใช้ปากที่แข็งแรงของมันเองเจาะเข้าไปกับต้นไม้ นานาชนิดได้ เพื่อที่จะทำให้การเจาะต้นไม้นั้นเป็นโพรงเพื่อใช้ในการอยู่อาศัย โดยนกในวงศ์ของนกหัวขวานนั้นมีมากถึง 200 ชนิดกันเลยทีเดียว โดยแต่ละชนิดก็มีความแต่ต่างของลักษณะตัวและสีที่ต่างกันออกไปและที่แน่ๆ ในแต่ละชนิดของนกหัวขวานนั้นเรียกได้ว่ามีความสวยงามทุกชนิดเลยก็ว่าได้ อย่างเช่น นกหัวขวานสามนิ้ว นกหัวขวานอิมพีเรียล นกหัวขวานปากงาช้าง นกหัวขวานปีกแดง เป็นต้น ทั้งนี้นกหัวขวานมีลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้ โดยนกหัวขวานจะมีนิสัยที่หวงที่อยู่อาศัยและอาณาเขตของตัวเอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามหรือจะเป็นนกหัวขวานด้วยกันก็ตามที่ได้ เข้ามาในรัศมีของพวกมันแล้วล่ะก็ นกหัวขานเจ้าถิ่นนั้นจะคอยเฝ้าดูและส่งเสียงร้องขับไล่และเป็นเหมือนสัญญาณ เตือนให้กับนกหัวขวานตัวอื่นๆได้ระวังตัวกันอีกด้วย

Woodpecker

นกหัวขวานเมื่อตัวเมียออกไข่ เสร็จแล้วตัวผู้จะคอยทำหน้าที่ในการฝักไข่ด้วยตัวเอง และนกหัวขวาน 1 ตัวว่ากันว่าจะมีโพรงที่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 2-3 โพรงขึ้นไป เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยต่างๆสำรองอีกด้วย เช่นหากพวกมันถูกศัตรูอื่นๆเข้ามารบกวนพวกมันก็จะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งได้ ในทันที เพราะไม่อย่างนั้นถ้าพวกมันจะต้องคอยเจาะรูให้เป็นโพรงที่อยู่อาศัยได้ เหมือนเดินได้นั้น คงจะต้องใช้เวลานาน ถือได้ว่าเป็นนกที่มีความรอบครอบเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบันนกหัวขวานเริ่มมีจะ มีจำนวนลดน้อยลงอยู่เรื่อยๆเพราะป่าไม้เริ่มลดลงไปมากจากฝีมือของมนุษย์ ซึ่งจะทำให้สัตว์น้อยใหญ่ที่ต้องอาศัยป่าไม้และต้นไม้ใบหญ้าเพื่อใช้เป็น แหล่งที่อยู่อาศัยเริ่มลดน้อยลงตามลงไป และอาจจะทำให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้จะต้องสูญพันธุ์รวมไปถึงนกหัวขวานด้วย ที่ในตอนนี้มีนกหัวขวานหลากหลายชนิดที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะไม่มีที่อยู่ อาศัยที่สมบูรณ์นั้นเอง